Veljavni predpisi

« Back to Zakonodaja - prenehala veljati

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva 23/2013