Veljavni predpisi

« Back to Zakonodaja - prenehala veljati

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 86/2006